Cửa gió 4 hướng

Thông số tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng