Cửa gió chỉnh hướng tự động

Kích thước phủ bì: 650x450mm