CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THUẬN

Địa chỉ:  Khu CN Hòa Xá, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Hạng mục thi công: Hệ thống làm mát nhà xưởng
Loại máy: NPF – 1100
Hãng sản xuất: NP-VIETNAM
VIDEO NGHIỆM THU DỰ ÁN: 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DỰ ÁN: