CÔNG TY TNHH OBS QUẢNG NAM

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Lam, Chợ Được, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
Hạng mục thi công: Hệ thống làm mát không khí, hệ thống thông gió.
Loại máy: NPF – 1380
Hãng sản xuất: NP-VIETNAM