Dây curoa

DÂY CUROA CHO QUẠT HÚT CÔNG NGHIỆP là linh kiện được sử dụng riêng đối với loại sản phẩm quạt hút có động cơ chạy gián tiếp.
Các loại dây chuyên dụng cho quạt:
– Quạt 1380x1380x400mm
– Quạt 1220x1220x400mm
– Quạt 1100x1100x400mm
– Quạt 900x900x400mm
– Quạt 800x800x400mm

Danh mục:

0936296539