Quạt hướng trục NPF 201

Quạt hướng trục NPF 201 có cơ cấu hợp lý, tiếng ồn thấp, hiệu quả cao, lưu lượng lớn,.. Quạt được sử dụng để thông gió và nén khí trong đường ống công nghiệp, cung cấp và thải khí nhiệt độ cao với khí không chứa dầu, nước, các chất khí không dễ cháy và các chất không dễ ăn mòn.


0936 296 539