Quạt Ly Tâm Cao Áp NPF-153-D

Quạt li tâm NPF series153 được áp dụng trong các ngành như lò rèn, nấu thủy tinh, gốm sứ và các ngành công nghiệp khác với áp suất cao cần phải thông gió, vận chuyển ngũ cốc, thức ăn, bột, nhựa, … Nhiệt độ của không khí vận chuyển không quá 80 độ C, chứa bụi và hạt cứng không quá 150mg/m3

Call Now Button0973383636